Mysteriózní diagnóza: SIDS

Syndrom náhlého úmrtí dítěte

Stává se, že v medicíně někdy nelze objasnit i zdánlivě velkou skupinu skutečností. S nevolí jsme si zvykli, že řada onemocnění vzniká aniž bychom znali jasnou příčinu a mechanismy, které je spustily. S nadsázkou lze říci, že korunním princem v neobjasnitelných záhadách lékařské vědy je i Syndrom náhlého úmrtí dítěte (z angl. Sudden infant death syndrome, SIDS). Je definovaný jako náhlá a neobjasnitelná smrt dítěte mladšího 1 roku. Pokud takovéto úmrtí zůstává nevysvětleno i po formálním vyšetření, je přisuzováno právě SIDS. Náhlé úmrtí dítěte je bez výjimky tragická událost pro každého rodiče či zapojené osoby. V jednu chvíli ukládáte do postýlky zdravé miminko a v druhé chvíli jej nachází bez známek života. SIDS se objevuje vzácně, a to v několika prvních měsících věku života. Riziko kulminuje u dětí ve věku mezi 2-4 měsíci a následně klesá. Přibližně 90% SIDS úmrtí se objevuje u dětí mladších 6 měsíců. Podle statistik se SIDS přisuzuje 1 úmrtí na 2000 živě narozených dětí.

Nabízí se otázka, zda lze SIDS předvídat nebo snad dokonce zabránit! Odpovědí však čelíme nepříjemné pravdě – dokonale předvídat ani zabránit SIDS nelze, a to i přes veškeré úsilí lékařů a vědeckých teamů, které se problematikou SIDS zabývají. Přesto můžeme rodičům doporučit několik nad míru účinných a spolehlivých opatření: Nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat, je vždy uložit dítě ke spánku do polohy na zádech spíše než na bříšku nebo boku. Pokud děti spinkají na bříšku, nemusí dostatečně dobře dýchat. A ani uložení dětí v poloze na boku není zcela bezpečné. Mohou se totiž snadno přetočit na bříško, a tak nechtíc spustit právě problémy s dýcháním. A jaké hrozí nebezpečí? Tyto děti mají dvojnásobně vysoké riziko na úmrtí SIDS než děti, které spí pouze na zádech.

Vysvětlení může být takové, že pokud obličej dítěte leží přímo na polštáři, přikrývce nebo postýlce, jeho obličej je v pozici, kdy vdechuje právě vydechnutý oxid uhličitý, a tak tím zásadně limituje objem kyslíku, který by mohl za normálních podmínek vdechovat. Pokud děti nemají dostatek kyslíku, většina se jich snaží jakýmkoli způsobem udělat něco, čím by tuto situaci změnily – otáčí hlavičkou, pohybují rukama nebo různě vzdychají či pláčí. Hlídá vaše dětí někdo? Potom tomuto člověku jasně vysvětlete jak má vaše dítě dává spát. Pokud je totiž vaše dítě zvyklé spávat na zádech a někdo jej dá spát na bříško, zvyšuje mu tím až 18x větší pravděpodobnost úmrtí na SIDS.

Jste-li těhotná, nekuřte, neužívejte drogy a alkohol. Nevystavujte v době těhotenství ani po porodu vaše dítě pasivnímu dýchání tabákového kouře. Během prvních 6-ti měsíců nechávejte vaše dítě spát pouze v jeho vlastní postýlce, a to v místnosti, ve které spíte i Vy. Nikdy byste také neměli spát ve stejné posteli jako vaše dítě pokud jste požili alkohol, drogy nebo léky, způsobující ospalost (sedativa, hypnotika). Nikdy také nespěte s vaším dítětem na gauči nebo křesle. Nenechávejte měkké předměty ani polštářky uvnitř postýlky. Věci jako pokrývky, plyšová zvířátka, hračky a polštáře by mohly vaše dítě udusit.

Mysteriózní diagnóza: SIDS

Vědci také zkoumají možnosti, že SIDS může být způsobeno během prvních měsíců života dítěte abnormalitami v mozkovém kmeni, poruchou srdeční frekvence nebo rytmu nebo také špatnou termoregulací.

Chcete-li skutečně vedle vašeho miminka klidně spát, odborníci doporučují pořídit některých z široce nabízených monitorů dechu či chůviček. Dnešní vyspělá technika umožňuje tímto způsobem snímat nejen dechový rytmus, ale i srdeční frekvence a teplotu vašeho dítěte. Vše se dá zaznamenávat dokonce i na paměťovou kartu a záznamy si poté vyhodnotit. Výjimkou nejsou ani monitory dechu (či chůvičky) umožňující on-line sledování, tzv. monitoring, vašeho dítěte, a to včetně nočního režimu. Tyto inteligentní a vysoce citlivé přístroje umí rozeznat veškeré nestandardní projevy v životních funkcích vašeho dítěte a velice rychle přivolat pomoc.

Souhrnem lze říci, že SIDS nelze rozpoznat dopředu, nezpůsobuje ho očkování nebo špatná péče rodičů a ani není vrozeným či dědičným onemocněním. Pokud nastane, nebývá ničí chybou! Jednou z možností, jak částečně snížit riziko jeho vzniku je m.j. správné polohování dítěte v době jeho spaní a zakoupení kvalitních monitorů dechu.

    Autor článku:
    PharmDr. Lucie Hlávková, autorka spolupracuje s mnoha českými porodnicemi, Nadací Křižovatka a SIDS fórem

    Zdroje:

  • http://www.parenting.com/article/sids-and-babies
  • http://www.emedicinehealth.com/sudden_infant_death_syndrome_sids/article_em.htm
  • http://babies411.com/babies411/articles/sudden-infant-death-syndrome.html
  • www.sidsforum.cz